Miller Car Hire

Privacybeleid

Miller Car Hire > Privacybeleid

Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

1. Aanvullende informatie over gegevensbescherming

 • Verantwoordelijk: MILLER autoverhuur
 • Adres: Terminal NAT Alicante Aeropuerto. Av. de l’Altet,S/N, 03195 Elx, Alacant
 • BTW-nummer: B74243966
 • E-mail: info@millercarhire.com

Doel

2. In overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de overeenkomstige nationale wetten, verwerkt MILLER Car Hire de verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

 • Het beheren van de contractuele relatie met betrekking tot de verhuur van voertuigen.
 • Beheren en factureren van de huur van voertuigen.
 • Om te zorgen voor mogelijke incidenten, waaronder ongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens de huurperiode van het voertuig.
 • Beheer de administratieve procedures en communicatie die voortvloeien uit de contractuele relatie.
 • Om de klant via e-mail of andere gelijkwaardige middelen op de hoogte te houden van aanbiedingen, producten, diensten en promoties van hemzelf of van derden die voor hem interessant kunnen zijn.
 • Om promotionele activiteiten uit te voeren in samenwerking met bedrijven uit de transport-en toerismesector die deelnemen aan de activiteiten van MILLER Car Hire.
 • Maak een commercieel profiel op basis van de evolutie van de commerciële activiteit in verband met de gemaakte reserveringen. Het wordt geïnformeerd dat er geen geautomatiseerde beslissingen zullen worden genomen op basis van dit profiel.

Bewaartermijn Van Gegevens

3. De gegevens worden opgeslagen voor de periode die nodig is om de levering van diensten of de contractuele relatie te vervullen.

Ze blijven in bewaring totdat om verwijdering wordt gevraagd en voor de tijd die nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op elk type gegevens.

Legitimering

4. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op:

De uitvoering van een contract met MILLER Car Hire voor de in punt 2, punten i), ii), iii) en iv), genoemde behandelingen.

De uitdrukkelijke toestemming die voor elk doel is verleend op het moment van het verstrekken van persoonlijke gegevens via voertuigreserveringen voor de behandelingen die worden genoemd in de secties (v), (vi) en (vii) van punt 2.

Geadresseerde

5. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden om de verwerking van boekingsbetalingen te vergemakkelijken (bijvoorbeeld Bank-of financiële entiteiten die eigenaar zijn van de gebruikte betaalmethoden en betalingsgateways). Bovendien kan MILLER Car Hire gegevens delen met verzekeringsmaatschappijen om claims te beheren en te verwerken die zich tijdens de huurperiode hebben voorgedaan. De gegevens kunnen ook worden overgedragen aan overheidsinstanties en autoriteiten zoals vastgesteld door de relevante wetgeving.

Rechten van de belanghebbenden

6. Betrokkenen hebben het recht om toegang te krijgen tot hun persoonsgegevens, om correctie te vragen in geval van onnauwkeurigheid of om verwijdering wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de oorspronkelijke doeleinden. In bepaalde gevallen kunnen zij de beperking van de verwerking van hun gegevens Verzoeken of zich daartegen verzetten. Zij hebben ook het recht op overdraagbaarheid van hun gegevens en om de verleende toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming aantast.

Om deze rechten uit te oefenen, kunnen betrokkenen contact opnemen met de klantenservice van MILLER Car Hire. Een kopie van een officieel identiteitsdocument (ID of een ander gelijkwaardig document) is vereist om elk verzoek met betrekking tot deze rechten te verwerken.

AANDACHT VOOR DE GEBRUIKER

1. Voor elk verzoek om informatie of om een suggestie, claim of klacht in te dienen, kunt u contact opnemen met MILLER Car Hire, klantenservice. Ze kunnen worden gecontacteerd via het volgende telefoonnummer: (+34) 651 117 693, of gebruik de sectie „vragen“ op de website: www.millercarhire.com.

EIGENDOM VAN DE VLOOT, TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE

2. Het bedrijf MILLER Car Hire is de eigenaar van de gebruiksrechten van de voertuigen verhuurd aan haar klanten, in overeenstemming met de Algemene Huurvoorwaarden die zijn vastgesteld.

3. Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje. MILLER Car Hire spreekt zijn intentie uit om eventuele geschillen in der minne op te lossen. Als dit niet mogelijk is, zal elk geschil dat ontstaat tussen de partijen worden voorgelegd aan de rechtbanken en tribunalen van de stad die overeenkomt met de woonplaats van de consument, in overeenstemming met de huidige wetgeving, of aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Elche wanneer de contractant een zakenman is.

VERTALING

4. De vertalingen van deze algemene voorwaarden zijn louter informatief van aard en hebben geen bindende rechtsgeldigheid in alle details van hun redactie. De Spaanse versie is de enige die geldig is.